Utsolgt: Årskort/
sesongkort
for medlemmer

Oppdatert 1.9.21: Sesong- og årskort er utsolgt. Det slippes flere kort i oktober. 

PRISER PÅ ÅRSKORT/SESONGKORT

Årskort medlemspris kr 2 500,-
Sesongkort medlemspris kr 1 000,-

Kun for medlemmer av Oslo badstuforening.Reservation
system powered by Planyo