Våre badstuer

Albatrossen Sukkerbiten
Kapasitet: 25 personer
Medlem kr 4200
Ikke medlem kr 4500

Alken Sukkerbiten
Kapasitet: 8 personer
Medlem kr 1700
Ikke-medlem kr 2000

Havørnen Sukkerbiten
Kapasitet: 12 personer
Medlem kr 2200
Ikke-medlem kr 2500

Snipa

Snipa Langkaia
Kapasitet: 9 personer
Medlem kr 2000
Ikke-medlem kr 2300

Bademaschin 2 Langkaia
Kapasitet: 16 personer
Medlem kr 2700
Ikke-medlem kr 3000

Mobil badstue ved Isdammen
Kapasitet : 10 personer
Medlem kr 2000
Ikke-medlem kr 2300

Anda Sukkerbiten
Kapasitet: 14 personer
Medlem kr 2200
Ikke-medlem kr 2500

Måken Sukkerbiten
Kapasitet: 8 personer
Medlem kr 1300
Ikke-medlem kr 1600

Bispen Langkaia
Kapasitet: 6 personer
Medlem kr 1200
Ikke-medlem kr 1500

Isfuglen Langkaia
Kapasitet: 6-8 personer
Medlem kr 1300
Ikke-medlem kr 1600

Svarttrosten Kroloftet, Svartdalen
Kapasitet: 14 personer
Medlem kr 2200
Ikke-medlem kr 2500

Båtbadstu – Ulka Curie Sukkerbiten
Kapasitet : 8-10 personer
Medlem kr 3000
Ikke-medlem kr 3300

Skarven Sukkerbiten
Kapasitet: 12 personer
Medlem kr 2200
Ikke-medlem kr 2500

Ærfuglen Sukkerbiten
Kapasitet: 8 personer
Medlem kr 1700
Ikke-medlem kr 2000

Rådhuset Langkaia (Bjørvika)
Kapasitet: 18 personer
Medlem kr 3200
Ikke-medlem kr 3500

Bademaschin 1 Langkaia
Kapasitet: 16 personer
Medlem kr 2700
Ikke-medlem kr 3000

Jurten Kroloftet
Kapasitet : 14 personer
Medlem kr 2200
Ikke-medlem kr 2500

Mobil badstue på Mariholtet
Kapasitet : 10 personer
Medlem kr 2000
Ikke-medlem kr 2300