Administrasjon

Ragna Marie Fjeld, generalsekretær: 95703734 / ragna@oslobadstuforening.no

Aslak Paus, driftssjef: 93609430 / aslak@oslobadstuforening.no

Vemund Hareide, operativ leder: 47339288 / vemund@oslobadstuforening.no

Dorthe Moe, utviklingssjef: 91791491 / dorthe@oslobadstuforening.no

Pirjo Viljanmaa, salgs- og bookingsjef: 97419206 / pirjo@oslobadstuforening.no

Liv Frøystad Gjæringen, leder for frivillighet og samfunnsansvar: 40878178 / liv@oslobadstuforening.no

Åshild Skadberg, kommunikasjonssjef: 99297823 / aashild@oslobadstuforening.no

Flåtesjefer

Sukkerbiten

Line Svea

Dario Fariello

Langkaia

Edwin Cabascagno

Vilde Jensen

Kroloftet

Rune Reite

Padlehuken, Bispevika

Sveinung Marstrander

De mobile badstuene

Solveig Luna Evjen

Badstumestere: