Vi har alltid mange spennende prosjekter under utvikling! Her kan du lese om noen av dem.

1. Oslo Badebotaniske

Pilotprosjekt for fjorden!

Oslofjorden trenger hjelp! Med pilot- og forskningsprosjektet “Oslo Badebotaniske” vil vi forbedre vannkvaliteten og øke det biologiske mangfoldet gjennom naturrestaurering.

Ved å etablere en undersjøisk hage under badstuene vil vi undersøke om vi kan:

  • Bedre vannkvaliteten
  • Øke det biologisk mangfoldet og få flere arter til å trives
  • Øke CO2-opptaket
  • Skape flere leveområder for arter som hører til i Oslofjorden
  • Slippe til mer oksygen, så fjorden vår får puste

Vi vet at et voksent blåskjell i snitt filtrerer godt over hundre liter vann på ett døgn. På Sukkerbiten og Langkaia har Urban Ocean plassert ut blåskjellstrømper. På den måten utnytter vi naturens egne mekanismer for å rense vannet og fremme et sunt marint økosystem.

Nå ønsker vi å teste ut flere arter som kan styrke livet i Oslofjorden. Med oss på laget har vi forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), og vi håper også at medlemmene etter hvert vil bidra med folkeforskning.

2. Mobile badstuer

(Nesten) alltid underveis!

Oslo Badstuforening har to mobile badstuer, en grønn og en blå. Hvert år triller de inn på nye steder og skaper badstumagi i noen måneder! Mange har besøkt dem på Mariholtet, i Hvervenbukta og ved Isdammen.

Sommeren 2024 skal den blå badstua for første gang til campingplassen på Løvøya, som ligger på en halvøy like ved Horten. Den grønne badstua skal tilbake til en av sine kjære «hjemmehavner», Mariholtet sportsstue i Østmarka.

Vi vil gjerne utforske flere lokasjoner! Vet du om et hyggelig sted, med bademulighet eller plass for stamp og dusj, der en mobilbadstue kan passe inn? Og der badstua kan bli stående i minst to måneder? Ta kontakt med oss!

3. Flytende, oppvarmet sjøbad

Alle skal få bade!

Byrådet i Oslo ønsker et flytende, oppvarmet basseng ved Sukkerbiten. Det gjør vi også! Våren 2024 inviterte derfor Oslo badstuforening tre arkitektkontorer til idékonkurranse om hvordan dette kan se ut. Vinneren ble Atelier Oslo.

For OBF handler det om å sikre allmennheten best mulig tilgang, ettersom et sjøbadanlegg i verste fall kan stenge av store friarealer og bli for kostbart å besøke for folk flest. Vi ønsker oss et anlegg som både er vakkert og tilgjengelig, og som tar vare på Oslos posisjon som en attraktiv helårsbadeby. Nå jobber vi videre med saken – for å vurdere om selv kan bygge og drive et godt bassenganlegg som virker best mulig sammen med den unike badstulandsbyen på Sukkerbiten.