Leder

Sigrid Vesaas

Styremedlemer

Nicolas Lemarchand (nestleder)

Simon Torp

Jerome Winters

Markus Degerman

Mia Schybergson

Yngve Konglevoll

Ansattrepresentanter

Sif Lauritsen

Joachim Christie (vara)

Vil du sitte i styret? Ta kontakt med Kay Asbjørn Schjørlien på epost: kasbchj@gmail.com